TỔNG QUÁT

  • Sơn & Chống thấm
  • Lát thảm, đá cẩm thạch và lát gạch
  • Hệ thống báo trộm và báo cháy
  • Hệ thống điện, nước
  • Hệ thống nước tươi và chữa cháy
  • Hệ thống khung trần
  • Hệ thống tường khô và cách âm
  • Hệ thống cửa chính
  • Hệ thống cửa sổ

01. TIẾP NHẬN DỰ ÁN

Từ giai đoạn đầu tiên phát triển, quản lý xây dựng cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện cho tất cả các dự án mà bạn muốn, để tạo ra kết quả tốt cho ngôi nhà của bạn. Chúng tôi có các nguồn lực và kiến thức để làm cho mỗi dự án trở thành hiện thực và tốt nhất có thể.

02. TƯ VẤN CAM KẾT

Chúng tôi luôn cam kết tất cả các dự án chúng tôi có và là chìa khóa để thực hiện mong muốn của bạn, để xây dựng ngôi nhà mơ ước của bạn từ đầu. Ý tưởng và cam kết thực hiện một cách tuyệt đối như vậy. Chúng tôi cung cấp cho bạn cả về vật tư từ các nhà cung cấp chất lượng hàng đầu.

03. BẮC ĐẦU THI CÔNG

Chủ dự án và chúng tôi cần có một liên lạc liên tục, để chúng tôi có để giúp bạn với những ý tưởng mới và qua đó sẽ tạo cho nến một ngôi nhà hoàn hảo. Đổi mới có thể là một công việc rất khó khăn với công trinhg, nhưng chúng tôi sẽ làm cho nó dễ dàng hơn cho bạn những ý tưởng mới và tốt nhất với dự án.

04. HOÀN THIỆN DỰ ÁN

Mỗi dự án luôn là quan trọng đối với chúng tôi bởi vì chúng tôi mang lại một nụ cười trên khuôn mặt của khách hàng khi họ nhìn thấy kết quả. Chúng tôi có thể tự hào giới thiệu bạn rằng đằng sau một đội ngũ tuyệt vời và công việc khó khăn, nhưng rất hài lòng khi kết quả mang lại với chúng tôi và khách hàng.

XÂY DỰNG CHỐNG THẤM THÀNH AN

Chúng tôi tự hào với những dự án đã làm của chúng tôi vơi một đội ngũ tuyệt vời và công việc tuy khó khăn, nhưng rất hài lòng khách hàng.