choi-ji-woo

Phong thủy giúp gia đình hưng vượng không phải ở phần mộ, cũng không ở nhà đất, mà chính là ở điều này! Nói đến phong thủy, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ ngay đến[...]

Read More about Phong thủy giúp gia đình hưng vượng không phải ở phần mộ, cũng không ở nhà đất, mà chính là ở điều này!
condo2_0

Trong phong thủy, những ngôi nhà thóp hậu hay hình tam giác sẽ khiến người sống trong nhà có cảm giác tù túng, lao đao. Trong phong thủy, hình thể ngôi nhà ảnh hưởng đến[...]

Read More about Chủ ngôi nhà “lừa” phạm “hỏa hình sát” cũng đừng lo lắng vì hóa giải cũng dễ thôi